Om oss

Om teamet

Fåhraeus Startup and Growth Fund startades 2021 av Christer Fåhraeus och Emanuel Eriksson. Det är en Venture Capital fond med fokus på att investera tidigt i bolag inom life science och tech. Målet med investeringarna är att, några år efter investering, ta bolagen till försäljning eller börsnotering. Det är Christer och Emanuel, tillsammans med Linus Wiebe som förvaltar fonden.

Investeringsteam

Christer Fåhreus

Christer Fåhraeus

Christer Fåhraeus är med kand, civilingenjör i medicinsk teknik, och medicine doktor i neurofysiologi. Christer har också en examen i matematik som klarades av på tre terminer, har examen från försvarets tolkskola och är teknologie hedersdoktor vid Lunds Universitet.

Emanuel Eriksson - Färö Capital

Emanuel Eriksson

Emanuel Eriksson har lång erfarenhet inom bank- och investeringsverksamhet. Parallellt med sitt arbete på fonden arbetar han som investeringschef för Fårö Capital och som CFO på EQL Pharma. Innan dess arbetade Emanuel som företagschef på Färs & Frosta Sparbank. Emanuel har en mastersexamen i Technology Management från Lunds Universitet.

Johanna Asklin

Johanna Asklin har över 15 års erfarenhet av strategi och affärsutveckling inom life science-branschen. Hon har arbetat internationellt inom diagnostik och terapi, allt från projekt i tidiga skeden till nystartade företag och marknadsförda produkter. Senast har hon haft en ledande befattning på SAGA Diagnostics. Johanna har en Magisterexamen i Farmaceutisk Biovetenskap och en doktorsexamen i medicin från Göteborgs universitet.

Linus Wiebe

Linus
Wiebe

Linus Wiebe har under 10+ år varit ansvarig för innovations-, start-up- och investeringsverksamheten vid Lunds Universitet, samt arbetat i flertal styrelser såsom ordförande såväl som ledamot och rådgivare. Linus har tidigare en bakgrund inom tech- och telekomindustrin från bland annat Ericsson, ARM m. fl. Linus har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Lunds Universitet.

Alexander Jöndell

Alexander Jöndell

Alexander Jöndell har erfarenhet av att bygga start-ups från såväl ett grundar- som investerarperspektiv. Vid Lunds Universitet representerade han LU Holding i flera styrelser, både som styrelseordförande och ledamot. Nyligen arbetade Alexander i Kairo som operativ chef för det svensk-egyptiska e-handelsföretaget Brantu. Alexander har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik och mastersexamen i Technology Management från Lunds Universitet.

Historia om fonden

Christer Fåhraeus och Emanuel Eriksson har under de senaste åren arbetat tillsammans med investeringar i små börsnoterade bolag samt onoterade bolag inom life science och tech för Fårö Capital. Fårö Capital är en Family Office fond där Christer varit VD och Emanuel investeringschef. Under åren på Fårö Capital bestämde man sig för att resa en fond för investeringar i bolag inom samma bransch där man ser möjlighet för god utveckling

Hållbarhet
Fåhraeus Startup & Growth har integrerat hållbarhetsrisker i investerinsbeslutsprocessen i alla stadier av investeringslivscykeln. Hållbarhetsrisker inkluderar miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som kan ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Riskerna bedöms inledningsvis tillsammans med andra typer av risker som en del av due diligence arbetet innan investering sker. De olika faktorerna prioriteras beroende på hur väsentliga de är för verksamheten, intressenterna och den förväntade effekten på investeringen. En slutsats om att det finns väsentliga hållbarhetsrisker som inte kommer kunna hanteras eller begränsas resulterar i ett beslut att inte investera. 
 
Fåhraeus Startup & Growth beaktar inte investeringsbeslutens huvudsaklig negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på grund av att, med hänsyn till fondens storlek och investeringsstrategi, inte är möjligt att genomföra en tillförlitlig due diligence ur ett kostnadsnyttoperspektiv. Fonden fortsätter dock att utvärdera och överväga sina skyldigheter gällande investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Beslut och offentliggörande kan ses över när de tekniska standarderna har antagits och när data samt verktyg för att mäta de väsentliga negativa konsekvenserna avseende icke-noterade life science – och teknikföretag har utvecklats och blivit effektivare. Innan investeringsbeslut tas beaktas de långsiktiga effekterna av investeringen och fonden undviker att ta kortsiktiga risker för att uppnå vinst.