Innehav

FSG I

https://www.captario.com/

Captario är ett SaaS-bolag som möjliggör för organisationer inom utveckling och kommersialisering av läkemedel att fatta bättre strategiska beslut genom en innovativ molnbaserad simuleringsprogramvara, Captario SUM® (Strategic Uncertainty Management). Genom ett nära samarbete med ledande aktörer inom läkemedelsbranschen har Captario skapat en av världens mest skalbara och precisa beslutsfattande verktyg. Denna innovativa SaaS-plattform strävar efter att förbättra hastigheten och värdet hos strategiska beslut genom att basera dessa på data från holistiska och dynamiska modeller för möjligheter och portföljer. Dessa modeller omfattar alla osäkerheter och möjliggör utnyttjande av potentiella fördelar samt minskning av risker.

Captario SUM® kombinerar AI och machine learning med multidimensionell Monte Carlo-simulering, vilket ger enastående kontroll, insikt och simuleringsmöjligheter för analys av ditt projekt eller din portfölj. Captario stöds av en tredjedel av de 30 främsta globala läkemedelsföretagen.

AQILION är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunreaktioner, såsom autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idé till tidiga kliniska studier.

Bolaget har fyra olika program som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Inom fokusområdet finns det få eller inga behandlingar tillgängliga och ett tydligt patientbehov. Programmet närmast klinisk fas, Regulus, bygger på en selektiv hämmare av janus kinas 1 (JAK1) och kommer först att utvärderas för behandling av eosinofil esofagit (EoE), en inflammatorisk sjukdom i matstrupen för vilken det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Checkin.com är ett SaaS-bolag med en egenutvecklad mjukvara för hur användare gör check-ins, det vill säga registrerar sig, identifierar och loggar in till tjänster online. Bolagets mjukvara kombinerar flertal UX-system (User Experience), datakällor och identity solutions för att ge slutanvändare bästa möjliga erfarenhet av incheckningar.

Bolagets globala mjukvarulösningar används av ledande varumärken för att förbättra incheckningsupplevelsen och säkerheten för miljontals konsumenter från hela världen.

Checkin.com är i framkant av att erbjudanda end to end lösningar för check-ins och ensamma om att erbjuda en komplett mjukvara för detta.

Nordhealth är ett norskt, börsnoterat och snabbt växande molnbaserat SaaS-företag för sjukvård med målet att omdefiniera och förenkla digital sjukvård. Företaget bygger mjukvara som ger veterinärer och terapeuter möjlighet att ge bästa möjliga vårdupplevelser till sina patienter. Nordhealths produkter betjänar mer än 30 000 veterinärer och terapeuter på 7 000 kliniker och sjukhus i över 25 länder. Nordhealth är den ledande mjukvaruleverantören för hälsovård i Norden.

De erbjudna produkterna är Electronic Health Record Software (HER), Practice Management Software (PMS), Payments och Integrations & AP.

Airsonett är ett svenskt Medtech-bolag med en effektiv behandling av allergiska sjukdomar som astma och atopisk dermatit. Den patenterade TLA-tekniken skapar en zon av 99,5% ren luft runt patientens andningsområde så att immunsystemet och luftvägarna kan vila och återhämta sig.

TLA är den enda kliniskt bevisade behandlingen som bygger på att undvika allergen, och har validerats i en rad kliniska studier. Behandlingen har framgångsrikt implementerats i den svenska sjukvården, och fler än 800 patienter får idag TLA.   

Yazen Health erbjuder överviktiga digital vård i kombination med läkemedel, för att lägga om sin livsstil och uppnå långsiktigt hållbar viktnedgång. Helhetslösningen innebär att patienten efter utredning får hjälp av ett team av dietister, psykologer, personliga tränare, läkare och parallellt med behandling av ett specifikt läkemedel som minskar hungern. Tjänsten riktas till både kvinnor och män.

Yazen Health’s huvudkontor ligger i Lund och grundarteamet utgörs av två av Min Doktors grundare; Magnus Nyhlén läkare och entreprenör, Otto Bretz CTO, samt Fredrik Meurling vd och Martin Carlsson, docent och specialistläkare i endokrinologi.

Melius Pharma är ett läkemedelsföretag med fokus på utveckling av nya behandlingar för interstitiell lungsjukdom.

Melius Pharmas ledande projekt för kronisk hosta vid idiopatisk lungfibros är på väg att gå in i en fas 2a klinisk proof of concept-studie.

Kronisk hosta är ett allvarligt symptom som påverkar livskvalitén mycket negativt hos patienter som lider av idiopatisk lungfibros. Det saknas idag behandling av kronisk hosta för dessa patienter som har en medianöverlevnad efter diagnos på 3–5 år.

Melius Pharmas läkemedelskandidat är en ny kemisk enhet (NCE) som drar nytta av mer än 20 års säkerhetsdata hos människa samt effektdata från både kliniska och prekliniska hoststudier vilket ger en riskfri utveckling.

Nygen Analytics erbjuder molnbaserade lösningar för hållbar och kostnadseffektiv analys av singel-cell genomisk data.

Nygen grundades vid Lunds Universitet av Parashar Dhapola och Göran Karlsson som under flera år har jobbat för att minska minnesanvändningen för analys av alla varianter av singelcell genomik. Resultatet är SCARF-web, en molnbaserad platform för komplett analys av singel-cell data från en mobiltelefon, laptop eller surfplatta.

SAVEGGY har utvecklat en biobaserad ätbar beläggning som förlänger hållbarheten på frukt och grönsaker och ersätter plastförpackningar.

SAVEGGY adresserar en betydande hållbarhetsutmaning för livsmedelsmarknaden som drivs av regulatoriska förändringar. Trenden i branschen är att undvika plast som förpackningsmaterial, vilket tvingar många livsmedelsproducenter att söka mer hållbara alternativ. Saveggys lösning uppfyller dessa krav genom att förlänga hållbarheten för färsk frukt och grönsaker och minska koldioxidutsläpp och föroreningar.

Moroxite F utvecklar metoder för att stärka benskörhet och förebygga frakturer, samt att använda regenerativa medicintekniker för att förbättra implantatförankringen vid benskörhet.

Genom att injicera ett keramiskt nanomaterial i gränsytan mellan metallskruven och det intilliggande ömtåliga osteoporotiska benet uppnås en förbättrad förankring. Denna nya fixeringsmetod minskar risken för reoperation.

IntuiCell utvecklar en fundamentalt ny rekursiv datorarkitektur och tillhörande teknologiplattform. De har påbörjat en ny era inom artificiell intelligens och tillhandahåller det första realistiska förhållningssättet till allmän intelligens, AGI.

IntuiCells teknologiplattform är baserad på viktiga insikter från omfattande forskning om hur hjärnan arbetar på sensoriska data och den resulterande förståelsen av världen; forskning som nu har överförts till mjukvara, vilket gör det möjligt för dem att börja utnyttja en ny typ av beräkningskraft.

Brick är ett nätverk för powerbank-delning som låter användare hämta en laddare på en plats och lämna tillbaka den till en annan. Brick-appen låter dig enkelt hyra och lämna tillbaka powerbanks var och när som helst.

De har ett nätverk av stationer och partners i Sverige, Tyskland och globalt.

Oncorena utvecklar en potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer. Behandlingen är baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och GU Ventures vid Göteborgs universitet och är nu huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB (publ), Fåhraeus Startup and Growth AB samt bioteknikbolaget AQILION AB.

Beamonics kärnteknologi adresserar de miljöutmaningar som vi står inför idag. Tekniken används för att mäta, kvantifiera och analysera atmosfäriska partiklar och gaser, vilket hjälper deras användare att identifiera utsläppskällor och justera sina processer med patentskyddad teknologi.

Innehav

Innehav