Innehav

FSG II

https://sagadiagnostics.com/

SAGA Diagnostics AB är ett Lundbaserat företag verksamt inom cancerdiagnostik. De har utvecklat banbrytande metoder för genomisk analys av blodprov (liquid biopsy) för att med mycket hög känslighet kunna identifiera såväl mutationer som sjukdomsåterfall.  SAGA har sedan det grundades 2016 etablerat partnerskap med ledande sjukhus och läkemedelsbolag och även erhållit såväl ISO17025 som ISO13485 ackreditering.

SAGAsign® är en sekvenseringsbaserad metod för att kunna följa en patient under behandling och bland annat ha möjlighet att tidigt kunna upptäcka återfall. SAGAsafe® är en ultrakänslig ddPCR metod för identifiering av mutationer bland annat blodprov.